Course Organisation:

Cardiovascular Center Foundation
ul. Miechowska 5B/3, 30-055 Kraków
e-mail: office@pinc.pl, +48 12 400 22 51

Organizing Committee:

Maciej Bagieński
Stanisław Bartuś
Leszek Bryniarski
Bernadeta Chyrchel
Michał Chyrchel
Artur Dziewierz
Grzegorz Heba
Rafał Januszek
Magdalena Jędrychowska
Artur Pawlik
Renata Rajtar-Salwa
Rakowski Tomasz
Łukasz Rzeszutko
Arif Saleh
Sylwia Socha
Danuta Sorysz
Andrzej Surdacki
Sławomir Surowiec
Marcin Suska
Michał Susuł
Tomasz Tokarek
Paweł Turek
Michał Węgiel
Roman Wojdyła
Joanna Wojtasik-Bakalarz
Wojciech Zasada
Barbara Zawiślak

Official languages:

English
PolishZgodnie z regulaminem Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK uczestnicy konferencji otrzymują 10 punktów AISN PTK.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2004 Nr 231, poz. 2326) uczestnictwo w całym spotkaniu naukowym PINC 2021 upoważnia do 8 punktów edukacyjnych.